Your Company Logo Here

тел: +38932550861
факс +38932390700

Визија

cok 3Центарот за обезбедување на квалитетот ги прибира, анализира и користи релевантните информации за ефективно управување со студиските програми и другите активности на Универзитетот. Тој се стреми да го подобри и усоврши образованието кои им го нуди Универзитетот на своите студенти.