Your Company Logo Here

тел: +38932550861
факс +38932390700

Цели и задачи

1

Зачувување на интересот на Универзитетот и општеството, за развој и одржување на квалитетот и стандардите на високото образование, зголемување на квалитетот на образованието кое го добиваат студентите...

Повеќе...

Мисија

cok 2

Центарот за квалитет во соработка со Ректорската управа, разработува и имлементира форми и процедури со кои ќе се осигури дека наставничкиот кадар вклучен во обуката на студентите е квалифициран и компетентен за работата која ја извршува.

Повеќе...

Следете не на:

Facebook
T
UGD FM
UGD
YouTube